BLC
Mindent mutat | Bezár


Angol jogi kommunikáció


Bevezetés

A pontos, nyelvileg és tartalmilag szabatos jogi kommunikáció követelmény a külföldi ügyfelek részérõl. Az Európai Unió ’négy-szabadság’ elve sok változást hozott a jogi területen is Pl. egyre több külföldi ügyfél kér jogi segítséget, egyre több dokumentum íródik angol nyelven, mert a felek valamelyike külföldi. Mindezen a tényezõk szükségessé teszik az angol jogi szaknyelv szak-nyelv elsajátítását, pontos alkalmazását.
A programok célja, hogy lehetõvé tegyék az egyes jogi fogalmak legmodernebb változatának elsajátítását, teljes körű jogi dokumentáció helyes fogalmazását és a szóbeli kommunikáció tárgyalási elemeinek elsajátítását.

Általános jellemzők:

 • Hatékony, egyénre szabott képzési terv
 • Projekt szemlélet
 • Célorientált oktatás
 • Egyéni képzések, mikro-tréningek

Kiknek ajánljuk:

 • Ügyvédeknek
 • Jogtanácsosoknak
 • Jogi szakembereknek
 • Ügyészeknek
 • Bíráknak
 • Fogalmazóknak
 • Gyakornokoknak
 • Joghallgatóknak
 • Nyelvvizsgára készülõknek
 • EU szakértõknek, külügyi szakembereknek
 • A gazdasági élet szereplõinek

Témák

1. Szerződések joga

2. Gazdálkodó szervezetek joga

3. EU jog


4. Munkajog

5. Adójog

Témák

Szerződések joga

Nélkülözhetetlen jogi terület. Ennek ismerete nélkül szinte lehetetlen a szabatos írásbeli és szóbeli jogi kommunikáció. Nagyon kötöttek a nyelvi és nyelvtani elemek. Egy félrefordítás is nagy gondokat okozhat. Ennek elkerülése érdekében a következő témákat érdemes elsajátítani:
 • Szerződések szerkezete, megfogalmazása
 • Szerződések elemei
 • Gyakori szerződések: ingatlan adás-vétel, kereskedelmi szerződések, megbízás, munkaszerződés
 • A szerződés megszűnése, felbontása, elállás, ellehetelenülés
 • Szerződésszegés
 • A jogorvoslat fajtái
 • Hasznos tanácsok szerződések írásához

Gazdálkodó szervezetek joga

Talán ez a jogi terület a legkelendőbb a gazdasági életben, hiszen az új EU tagállamok piacainak megnyitása sok tekintetben szükségessé teszi a terület szaknyelvének teljeskörű ismeretét.

A kurzus témái:
 • A szervezetek típusai és jellemzõik
 • Az alapítás folyamata
 • Kötelezettségek
 • Okmányok
 • Fontos szervezetek

EU jog

Az Európai Unió jogrendszere gyakorolta a legnagyobb hatást a magyar jog területére az elmúlt években. Ennek következtében szükségessé vált a speciális EU jogi szaknyelv ismerete, beépítése az írott és szóbeli kommunikációs folyamatokba. EU specifikus perek esetén szükséges lehet az eredeti anyagok beszerzése, olvasása, kapcsolattartás különféle szervezetekkel.

A kurzus a nyelvi ismereteken kívül tartalmi ismereteket is nyújt a következõ területeken:
 • Az EU jogrendszerei
 • Szükséges jogtörténet
 • Szervezetek és funkcióik
 • A jogi szabályozás elemei
 • Jogi eljárások
 • A döntéshozás folyamata és fajtái
 • Politikák
 • Jogesetek

Munkajog

A munkajog szintén ország specifikus, ám az EU direktívái által erõsen befolyásolt terület, ahol a szaknyelv ismerete számos aspektusból elengedhetetlenné válhat. Ez a terület nem csak jogi szakembereknek ajánlott, hanem HR és menedzsment szakembereknek is.
 • A munka törvénykönyve
 • Munkaszerzõdések
 • A munkaviszony
 • Érdekképviselet
 • Felmondás
 • Szabadság

Adójog

Az adójog az egyik legszükségesebb terület a külföldi magán és jogi személyek számára, hiszen abszolút egyedi, ország specifikus és nagyon sokat változott az elmúlt években. Fontos, elsajátítani a törvényben szereplõ fogalmakat és jogintézményeket. A kurzus célja, hogy képessé tegyen az adott jogi fogalom általános és tárgyhoz kötõdõ megfogalmazására, okok, indokok, következmények, szankciók magyarázatára.

A program tartalma:
 • Adózási rendszerek, a magyar adórendszer
 • Adófajták
 • Jogszabályok
 • Szankciók

Minden jog fenntartva. (C) BLC Tréning n Coaching Center Kft.