BLC
Mindent mutat | Bezár


A BLC szervezetfejlesztő tréningek speciális jellemzői

  • Cégünk ún. soft-skill tréningekre szakosodott, melyek során a már meglévõ készségek, képességek fejlesztése a cél, szociál- és szervezetpszichológiai ismeretek, valamint a csoporttársak visszajelzései és video feedback alapján.
  • Trénereink akkreditált tréneri, közgazdasági és pszichológiai végzettséggel rendelkeznek, így a tréningek során - ezen ismereteiket integrálva - érik el azt az optimális hatékonyságot, mely segíti majd a résztvevõket a hatékony üzleti magatartás kialakításában a foglalkozások után.
  • Tréningjeinket mindig megelõzi egy képzési igény felmérés, mely során egy ún. hálós rendszert kialakítva, vizsgáljuk és állapítjuk meg a kompetenciaszinteket és az esetleges hiányosságokat.
  • A tréningjeink során fontos szempont a mérhetõség és értékelhetõség, mely mindig folyamat és eredmény centrikus is, már a résztvevõkkel folytatott igényfelmérõ beszélgetés után, kialakításra kerül.
  • A foglalkozások során a trénerek T-csoportként kezelik a résztvevõket, mely segíti a csoportdinamikai elemek kibontakozását és elõsegíti a mindennapok megismerési, csapatépítési és konfliktuskezelési folyamatait.
  • Nagy hangsúlyt fektetünk a jövõbevetítésre. A megfelelõ gyakorlat, az ’itt és most’ elv és a speciálisan kidolgozott ventilálási folyamat lehetõvé teszi a résztvevõk számára, hogy a korábbiaktól eltérõ, hatékonyabb megoldásokat válasszanak és elkerüljék a buktatókat az üzleti életben, amikor a szimulálthoz hasonló helyzetekkel találkoznak.
  • Tesztjeink rövid, általában 50 elemet tartalmazó, puffer kérdésekkel ellátott anyagok, melyek használata nem kötelezõ, ám tapasztalataink szerint kiváló kiinduló pontot nyújtanak a készségfejlesztéshez.
  • Tudásbázisunknak köszönhetõen a workshop és coaching témák is képezhetik szervezeti tréning alapját az említett tréning típusokon kívül, ha a testre szabási folyamat ezt kívánja meg.

Tréning típusok:

1. Vezetői készségek és képességek
2. Vezetői kommunikáció
3. Motiváció
4. Csapatépítés
5. Üzleti kommunikáció
6. Prezentációs technika
7. Értékesítés
8. Önismeret, személyiségfejlesztés
9. Konfliktuskezelés
10. Tárgyalástechnika
11. Időgazdálkodás
12. Viselkedés, protokoll
13. Vezetési stílusok
14. Helyzetfüggő vezetés
15. Stressz kezelés
16. Érzelmi intelligencia
17. Asszertív kommunikáció


1. Vezetői készségek és képességek

Fókusz:
Vezetõi önkép és eszköztár formálása
Delegálási hatékonyság fejlesztése
Vezetõi kompetenciák tudatosítása

2. Vezetői kommunikáció

Fókusz:
Szervezeti információ menedzselésének eszközei
Kommunikációs technikák tudatosítása
Teljesítmény célok, visszajelzések és értékelések megfogalmazásának gyakorlása
Nehéz kommunikációs helyzetek megoldása

3. Motiváció

Fókusz:
A hosszú távú motiváció alapfeltétele: megismerés
A motiváció és ösztönzés jellemzõi, elemei egyéni és csapat szinten
A személyiségtípusok és a motiváció kapcsolata

4. Csapatépítés

Teszt: Belbin csoport teszt
Fókusz:
Az együttműködõ csapat sikerkritériumai
A csapatdinamika elemei, szakaszai
Team szerepek és kulcs szereplõk beazonosítása
Zavargások, klikkesedés, ellenállás kezelése

5. Üzleti kommunikáció

Fókusz:
Mások észlelése, következtetések levonása
Érvelés és meggyőzés technika
Társas befolyásolás
Saját kommunikáció értelmezése
Test beszéd

6. Prezentációs technika

Fókusz:
Elõadási stílusok, az elõadás sikertényezõi
Az önértékelés szempontjai, felkészülés
Verbális és non-verbális kommunikáció
Résztvevõ típusok és kezelésük


7. Értékesítés

Teszt: BLC ügyfélkezelési teszt
Fókusz:
A saját értékesítési folyamat megtervezése
Kapcsolat, munkastílusok (aktív értékesítés)
Nehéz helyzetek és kifogások kezelése

8. Önismeret, személyiségfejlesztés

Teszt: MBTI teszt
Fókusz:
Az önismeret legfontosabb elemei
Személyiségtípusok megkülönböztetése
Készségek és képességek, kompetenciák
Igényszintek, motivációk,
Erõsségek, gyengeségek, önbizalom, bizonytalansági tényezõk

9. Konfliktuskezelés

Teszt: Killmann teszt
Fókusz:
Konfliktus típusok,
Rejtett és valós indítékok, szándékok feltárása
A konfliktus folyamat és kezelés szakaszai
Pszichológiai stratégiák

10. Tárgyalástechnika

Fókusz:
Felkészülés, a másik fél feltérképezése
Döntõ tényezõk: hatalom, idõ, információ
Szovjet stílus, win-win stílus
Ultimátumok, engedmények kezelés

11. Időgazdálkodás

Teszt: Lakein Idõteszt
Fókusz:
Személyiségünk és idõbeosztásunk kapcsolata
A tervezés szempontjai és irányvonalai
Idõ koordinációs rendszerek: prioritás alapú és a keretes rendszer
Az idõgazdálkodás csapdái: idõrablók, halogatás

12. Viselkedés, protokoll

Teszt: BLC által kifejlesztett teszt
Fókusz:
Üzleti etikett
Helyes viselkedés partner tárgyalások és hierarchikus találkozók alkalmával
Party illemtan
A non-verbális kommunikáció hatásai, kontroll szabályai

13. Vezetési stílusok

Fókusz:
Goleman csoportosítás
Blake és Mouton modellje
Saját vezetési stílus meghatározása
Vezetõi attitűdfejlesztés

14. Helyzetfüggő vezetés

Fókusz:
Blanchard-féle modell
Eltérõ emberek, eltérõ bánásmód
Fejlettségi szint és vezetés
Adaptív vezetési technikák

15. Stressz kezelés

Fókusz:
A stressz állapot hatásai, felismerése
A stressz és az önismeret kapcsolata
Stressz egyensúly, változás index
Lehetséges megoldások, proaktivitás

16. Érzelmi intelligencia

Teszt: Graves EQ teszt
Fókusz:
Érzelmi tudatosság, saját érzelmek kezelése
Korlátok gyengeségek felismerése, elfogadása
Személyes és szociális kompetencia fejlesztése
Önmenedzselés, önérvényesítés

17. Asszertív kommunikáció

Fókusz:
Az asszertivitás jellemzői
Agresszív, szubmisszív és asszertív magatartásformák
Az önérvényesítõ viselkedés lépései

Minden jog fenntartva. (C) BLC Tréning n Coaching Center Kft.